Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител” в Учебно опитно стопанство при Тракийски университет

Обява на свободно работно място

За длъжността „Счетоводител”

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше бразование : образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или  „Магистър” по специалностите „Счетоводство и контрал” и „Счетоводна оитчетност”

2. Средно образование: Търговска гимназия – предимство

     3. Професионален опит : 3 години трудов стаж на длъжност по профил на специалността

     4. Компютърна грамотност, счетоводен софтуер, опит с AJUR – предимство

      5. Умение за работа в екип

      6. Способност и желание за работа в динамична среда

Кандидатите да представят следните документи:

  1. Заявление – свободен текст
  2. Професионална автобиография – CV
  3. Копиа от диплом за завършено образование 
  4. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит

Документите се подават  в деловоството на УОС  тел. 042/672954

Срок за подаване на документите: до 16 часа на 23.05.2019 г.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване

Comments are closed