Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител”

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или  „Магистър” по специалностите „Счетоводство и контрол” или „Счетоводна отчетност”

2. Средно образование: Търговска гимназия – предимство.

3. Практически опит като счетоводител – минимум 5 години.

            4. Познаване и прилагане на счетоводното законодателство за бюджетни организации

5. Отлична компютърна грамотност- счетоводни програми, MS Office, Internet.

Предимство е опит в работата със счетоводен софтуер „ AJUR“.

6. Умение за работа в екип и работа в динамична среда.

 

Кандидатите да представят следните документи:

Заявление – свободен текст

Професионална автобиография – CV

Копия от диплом за завършено образование 

Копия от документи, удостоверяващи професионален опит

Документите се подават  в деловоството на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора, ул. Армейска“ 11 ет. 2,   тел. 042/664423

Срок за подаване на документите: до 16 часа на 28.06.2019 г.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване

Comments are closed