Обява за свободно работно място

Обява за свободно работно място за длъжността „КОМБАЙНЕР/МЕХАНИЗАТОР” в Учебно опитно стопанство при Тракийски университет

Обява на свободно работно място

За длъжността „Комбайнер/Механизатор”

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Средно образование с необходимата квалификация и документи за правоспособност и категории
  2. Професионален опит в работата със земеделска техника и нейната поддръжка
  3. Мотивираност, умения за работа в екип,отговорност за техническата изправност на техниката и извършване на огротехнически мероприятия

Кандидатите да представят следните документи:

  1. Заявление – свободен текст
  2. Професионална автобиография – CV
  3. Копиа от диплом за завършено образование 
  4. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит

Документите се подават  в деловоството на УОС  тел. 042/672954

Срок за подаване на документите: до 16 часа на 03.06.2019 г.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване

Comments are closed