Обява за свободно работно място

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ –  СТАРА  ЗАГОРА

обявява свободно работно място за длъжността:

 администратор информационна и научна дейност и домакин  

във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в областта на ИКТ/ИТ, предимство степен магистър;
 • Практически умения за работа с компютърен и мрежов хардуер и технически средства обучение;
 • Познания и опит с компютърни мрежи и комуникации;
 • Добро познаване на Mikrotik Router OS, познаване на протоколи TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, IMAP, SMTP, POP3;
 • Опит в инсталиране, настройване и поддръжката на бази от данни и информационни системи, работа с приложен софтуер;
 • Познания и опит в поддръжката на решения, свързани с информационната сигурност – антивирусен софтуер, e-mail/web филтри и т.н.;
 • Владеене на английски език на работно ниво – предимство;
 • Комуникативност, прецизност, умение за работа в екип;
 • Работа в системата на висшето образование е предимство;
 • Трудов стаж по специалността – минимум три години.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за участие – свободен текст
 • Професионална автобиография – CV
 • Мотивационно писмо

Документите се подават в Деловодството на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, , ст.223, в срок до 30.08.2019 г.

С одобрените кандидати ще се проведе интервю.

Comments are closed