ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ гр. СТ. ЗАГОРА

Обявява свободно работно място за длъжността, гл. специалист „Инспектор учебна дейност“ към отдел „Учебен“ при  Тракийски университет – Педагогически факултет.

І. Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – завършен професионален бакалавър – информационни системи, информатика

 • Квалификация – придобита педагогическа правоспособност

 • Документ за владеене на английски език

 • Умение за работа с компютърни системи

 • Комуникативност и умения за работа в екип

ІІ. Задължения

 • Предоставят се с утвърдена длъжностна характеристика за длъжността

 • Изисквания за конфиденциалност при обработване на лични данни

ІІІ. Условия на работа

 • Постоянен трудов договор, след изпитателен срок

 • Пет дневна работна седмица

 • Фиксирана работна заплата

ІV. Документи за кандидатстване

 • Заявление за допускане до конкурс (свободен текст)

 • Професионална автобиография

 • Копие от диплома за завършено образование

 • Копие от документ за придобита педагогическа правоспособност

 • Копие от документ, удостоверяващ трудов стаж (трудова книжка)

 • Други документи, удостоверяващи придобиване на квалификации, свързани с изискванията за заемане на длъжността

 

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“, стая № 106, тел. 042/613 772, г-жа Мария Петкова, ТрУ – Педагогически факултет гр. Стара Загора – 6010, ул. Армейска № 9.

 

Срок за подаване на документите – 7 дни от публикуване на обявата на сайта на Тракийски университет и Педагогически факултет.

 

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.

Comments are closed