ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект „A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP“ по договор No BMP 1/1.3./2376/2017, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, осъществяван и с финансовата подкрепа на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, стартира процедура за избор на изпълнител.

Comments are closed