Обявява свободно работно място за длъжността „ Eксперт, организатор учебна дейност “ към катедра “ Животновъдство-непреживни и др.ж-ни“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.

          ИЗИСКВАНИЯ:
 • Завършено висше образование – ОКС Магистър – специалност „Зооинженерство“
 • Компютърни умения – работа с Word, Excel;
 • Умение за комуникативност и работа в екип.
 • Умения и желание за работа с опитни и продуктивни животни(птици).
 • Нравственост,етика и висока култура на взаимоотношения в Университета и обществото                                                             

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Организира провеждането на учебната работа в секция „Птицевъдство“, подготвя залите за провеждане на лекции и упражнения по дисциплините, извеждани от секцията;
 • Организира и  контролира извеждането на експериментални постановки в секция „Птицевъдство“ доставя материали, фуражи и се грижи за безпроблемното протичане на опитите, взема проби и образци за извършване на анализите,обработва данни при научно-изследователската дейност;
 • Води постоянна зоотехническа отчетност в експерименталния вивариум през годината и при провеждане на опити с птици;оформя резултатите от анализите и съставя документация;
 • Оказва помощ в изследователската дейност на студенти-кръжочници;
 • Изпълнява текущи задачи, възложени от ръководителя на секцията и катедрата;
 • Своевременно размножава изпитните конспекти и оказва помощ при провеждането на  семестриалните изпити;
 • Организационна дейност и др.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Постоянен трудов договор;
 • Фиксирана заплата;
 • Пет дневна работна седмица.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;
 • Професионална автобиография /CV/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи могат да се подават и на място – Студентски град, Деловодство – стая 405, тел.:042 699 305; 042 699 247. Срок за подаване на документите – 19.05.2017 г.

Comments are closed