Обявява свободно работно място за длъжността „ Зооинженер“ към катедра “Морфология, физиология и хранене на животните“ в Аграрен факултет при Тракийски университет.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Завършено висше образование – ОКС Магистър– специалност „ Зооинженерство “.
 • Компютърни умения – работа с Word, Excel ;
 • Умение за комуникативност и работа в екип.  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:  

 • Организира и координира учебния процес на всички дисциплини  в катедрата;
 • Изпълнява всички задачи произтичащи от основните функции на секция “Месо и местни продукти”, свързани с учебната и научноизследователската дейност ;
 • Извършва компютърна обработка;
 • Извършва дейности по кореспонденцията на катедрата с външни организации и учреждения;
 • Участва в подготовката на учебни материали;
 • Води входяща и изходяща кореспонденция и съхранява архива на секцията;
 • Изготвя таблици, диаграми, схеми, графици и др;
 • Изпълнява текущи задачи, възложени от ръководителя на секцията и катедрата;

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Постоянен трудов договор;
 • Фиксирана заплата;
 • Пет дневна работна седмица.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;
 • Професионална автобиография /CV/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Документи могат да се подават и на място – Студентски град, Деловодство – стая 405 или Деканат, тел.:042 699 305; 042 699 247. Срок за подаване на документите – 02.04.2021 г.

 

 

              

Comments are closed