ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ МАГИСТЪР-2023

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: От 01.09.2023 г. до 29.09.2023 г. Документи ще се приемат на място в Тракийски университет-Ректорат до 18,00 часа на 29 септември, а онлайн платформата ще бъде затворена в 16,30 часа на 29 септември. 

Преди да пристъпите към регистрацията, прочетете инструкцията.

ВАЖНО ПРЕДИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА: Преди да пристъпите към попълването на онлайн формуляра за кандидатстване, трябва да сте изпълнили четири задължителни условия:

  1. Да имате създаден актуален и използван от Вас е-mail адрес. Ако нямате такъв, задължително трябва да си създадете, за да можете да се регистрирате успешно.
  2. Да се запознаете със съдържанието на Декларация–съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни.
  3. Да си подготвите ясни снимки на двете страници (лице и гръб) от дипломата и приложението към дипломата за висше образование – трябва ясно да се вижда всичко.
  4. Подгответе си данни от дебитна/кредитна банкова карта, за да платите кандидатстудентската такса.

 

СТЪПКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА:

ПЪРВА СТЪПКА – РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ-МАГИСТЪР При тази стъпка трябва да попълните някои лични данни – трите си имена, ЕГН, два телефона и e-mail адрес, както и да маркирате съгласието си с политиката на Тракийски университет за обработка на лични данни. След кликване върху бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ ще получите съобщение на личния си e-mail за активиране на Вашия кандидатстудентски акаунт. Възможно е съобщението да е в spam папката. Активирате акаунта си от линка в съобщението.

ВТОРА СТЪПКА – КАНДИДАТСТВАНЕ При тази стъпка трябва да попълните няколко секции с информация:

ПЪРВА СЕКЦИЯ – ЛИЧНИ ДАННИ – отбелязвате от падащите менюта държава, област, община и град/село. Полето с подробния адрес не е задължително. Прикачването на снимка на лицевата част на личната карта също не е задължително. Отбелязвате предимство, ако ползвате такова, както и прикачвате документи, доказващи предимството. Ако възстановявате студентски права маркирате съответното квадратче. Ако не ползвате някое от изброените предимства оставяте квадратчетата празни.

ВТОРА СЕКЦИЯ – НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ – отбелязвате начина, по който ще кандидатствате – дали с кандидатстудентски изпити (Изпит или тест по социална медицина – само за магистърска програма „Управление на здравните грижи“) или без явяване на изпит и само по диплома. Калкулаторът отдолу отбелязва сумата, която трябва да платите. Извършвате плащането чрез кредитна / дебитна карта. 

ВАЖНО: За да извършите картово плащане е необходимо Вашата карта да поддържа 3D автентификация. Ако не сте активирали 3D автентификация – трябва първо да се обърнете към банката издател на Вашата карта

При невъзможност за заплащане на кандидатстудентската такса с карта, имате възможност да преведете сумата на следната сметка:

 

Тракийски университет – Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22 UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В този случай трябва да прикачите документа за платежното нареждане.

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ДАННИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – тук имате четири стъпки: 1. Място на завършване на висшето образование. 2. Данни за завършеното висше училище 3. Данни на дипломата за завършено висше образование – година на завършване, сериен номер, регистрационен номер, дата на издаване. Тук трябва да прикачите файла / файловете с дипломата и приложението към нея. 4. Попълване на оценки от дипломата – среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити. След като завършите всички тези стъпки кликвате върху бутона „ЗАПАЗВАНЕ“.

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ЖЕЛАНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – тук трябва да отбележите как желаете да участвате в класирането (само държавна поръчка, само платено обучение или и за двете) и да изберете желаните от Вас магистърски програми, като ги влачите с мишката от ляво на дясно.

След запазване на данните, на екрана се визуализира файл, който трябва да си запазите на Вашия компютър. В генерирания файл Вие получавате входящ номер, с който ще участвате в класирането.

С това приключва Вашата онлайн регистрация за кандидатстване за магистърска програма в Тракийски университет.

Помощ при попълването на онлайн формуляра може да получите на тел. +359 42 699 208, +359 42 673021, +359 882552256, +359 889559989 от 8:30 ч. до 16:30 ч. 

Можете да подавате документи и в сградата на Тракийски университет в Студентски град, Стара Загора (Западен вход) – стая №201, както и във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол (ул. „Граф Игнатиев“ № 38). Ако решите да подадете документите си за кандидатстване в тези пунктове, заплащането на таксата за участие в конкурса се извършва на място.

 

 

Успех!

 

Comments are closed