ОТКРИХА ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ХЪБ „ЗАГОРЕ“

ОТКРИХА ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ХЪБ „ЗАГОРЕ“

 

  • Тракийски университет е сред учредителите и основните партньори на информационния хъб

Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) „Загоре“ бе открит официално днес в Стара Загора. На стартиращото събитие „Stara Zagora Digital Table – Големият взрив“ в Регионална библиотека "Захарий Княжески" от страна на Тракийски университет присъстваха проф. Мирослав Карабалиев – зам.-ректор по научна и международна дейност, проф. Ани Златева- гл. секретар, доц. Емил Славов – зам.-ректор по проектната дейност.

Началото бе дадено от зам.-кметът на Община Стара Загора, Радостин Танев, който сподели: „Радвам се, че администрация, бизнес, НПО и наука вървят по общ път. Това е правилният начин, който води до добрите резултати.”

Участници в събитието бяха още домакините от Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора, представители на Индустриална зона „Загоре“, бизнесът в региона, различни НПО организации, медии. В срещата се включиха с опит и добри практики екипи на ЕИЦХ – Строителство, Агри и Киберсигурност и на Българска Стопанска Камара.

ЕЦИХ „Загоре“ е един от четирите одобрени цифрови хъба за България, реализирани по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия. Изпълнява се в широко партньорство на различни организации и институции от обществения, неправителствения сектор и бизнеса, сред които и Тракийски университет в качеството си водеща образователна и научно-изследователска институция, а водеща организация е Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР).

През идните 3 години се предвижда ЕЦИХ „Загоре“ да осигури в Югоизточния район на България възможности за високоскоростни компютърни изчисления, за обучение и надграждане на цифрови умения и за киберсигурност при управлението на данни. Като част от трансевропейската мрежа от над 150 цифрови хъба на континента, ЕЦИХ „Загоре“ ще предоставя безплатни услуги на микро, малки и средни предприятия и услуги на по-ниски цени за големите компании, които да са в подкрепа на бизнеса при неговата зелена и цифрова трансформация.

Comments are closed