ПОЗДРАВ НА РЕКТОРА ПО СЛУЧАЙ 11 ЮНИ – ДЕН НА ИКОНОМИСТА И ДЕН НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

      СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

      НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

От името на Ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийски университет най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия професионален празник

 

11 ЮНИ – ДЕН НА ИКОНОМИСТА

И ДЕН НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ В НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 

Уважаеми колеги, благодарение на Вашия професионализъм и амбиция,  Вие изградихте авторитета на Стопански факултет в националното и международно образователно пространство.

Гордо можем да заявим, че нашите студенти, завършват икономическото си  образование като компетентни, модерни и перспективни специалисти.  Чрез високопрофесионалната си подготовка те се реализират на пазара на труда и достойно представят Стопански факултет и Тракийски университет. Техните успехи са награда за Вашия труд, за Вашето високо образователно и научно ниво.  

Уважаеми колеги, съхранете постигнатото, бъдете смели и с идеите си отстоявайте трудностите, имайте вяра и оптимизъм, и ще завоювате нови академични постижения в силно конкурентната среда на икономическото образование в България!

Желая на всички преподаватели, студенти и служители на Стопански факултет  благополучие и енергия за бъдещи лични и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Проф. двмн Ив. Въшин

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed