ПОКАНА за Курс по „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В ЗООМАГАЗИНИ, РАЗВЪДНИЦИ, ПАНСИОНИ (ХОТЕЛИ) И ПРИЮТИ”

16-17 април 2018 год. – зала № 6

на ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при ТрУ

Курсът се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и Наредба № 41 и измененията и допълненията към нея, за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни. Той е насочен към собствениците и служителите на зоомагазини, развъдници, хотели, пансиони и приюти, с цел да обогати тяхната професионална компетентност.

 Учебно-квалификационният процес в този курс се води от висококвалифицирани преподаватели, занимаващи се с проблемите на защитата и хуманното отношение към животните по учебна програма, утвърдена от Българската агенция по безопасност на храните.

Условия:

  • Необходимо е да бъде направена заявка за участие, съгласно приложения формуляр, която да се изпрати до 14. 12. 2017 г.  Приемат се заявки и по телефон, факс или Е- mail;
  • Таксата за участие е в размер на 150 лв. за групова форма на обучение (най-малко 6 души) и за индивидуално обучение – 200 лв. и трябва да бъде платена на място – в касата на  Ветеринарномедицинския факултет;
  • Всеки от участниците да представи на организаторите копие от лична карта и от диплома за завършено образование.

След успешното завършване на курса на участниците се издава Удостоверение за професионална квалификация по  Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти”.

Регистрация:

Зала №6 на Ветеринарномедицински факултет от 8.15 часа на 16 април 2018 г. 

Начало на занятията: 8.30 часа на 16 април 2018 г. в зала №6;

Приключване на занятията: 14.00 часа на 17 април 2018 г.

Ако желаете хотел, можете да резервирате: хотел „Железник” тел.042/600048, хотел „Верея” тел.042/919373, хотел „Хижата” тел.042/643128, хотел „Траяна” тел.042/615555, хотел „Астория” 042/670809, хотел „Езерото” тел. 042/600103.

Адрес за контакти:

6000 гр. Стара Загора, Студентски град, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет; Факс: 042/670624

Тел. 042/ 699 580, 0878 77 44 64, e-mail: d_gundasheva@abv.bg ,

проф. дн Димитрина Гундашева

Тел. 042/ 699 570, 0898551214, е-mail: nadiab@abv.bg

доц. д-р Надя Бозакова

Тел. 042/ 699 581, 0897413090, e-mail: petkovet@abv.bg

гл. ас. д-р Петко Джелебов

————————————————————————————————-

Заявка за участие

Comments are closed