Покана за среща по програма “Хоризонт Европа” за периода 2021-2027 г., организирана от МОН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Каним Ви на среща, която ще се проведе в Тракийски университет с участието на доц. Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на 1 август от 15:30 ч. и 17:30 ч. в заседателна зала „проф. д-р Димитър Димов“ на Тракийски университет – Ст. Загора. Участие в срещата ще вземе и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката.

Основната тема на срещата е „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.

Резултатите от срещата ще послужат за:

  • Представяне на анализ на конкурентоспособността на българската наука в Хоризонт 2020 и представяне на рамката на бъдещата Хоризонт Европа (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.);
  • Съществуващи партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. (вкл. Европейския иновационен съвет и подкрепата за малки и средни предприятия и стартиращи фирми);
  • Консултация относно процеса на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените;
  • Дискусия относно възможни лостове, които може да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети.

 

Срещата е отворена за представители на университети и научни институти от Югоизточен район на планиране. Бихме се радвали да проявите интерес към събитието.

 

 

Comments are closed