По покана на Къзълординския държавен университет “Коркът Ата”, Казахстан, проф. д-р Жанета Стойкова от ПФ със специализиран курс лекции за студенти и докторанти

От 5 ноември до 30 ноември, 2018 година по покана на Къзълординския държавен университет "Коркът Ата", Казахстан проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. е провела специализиран курс лекции в Педагогическия факултет на тема "Възрастово развитие и психолого-педагогически практики в светлината на хуманистичните теории" с участието на  студенти-магистри и на докторанти.

За приноси в интернационализацията на висшето образование е  отличена с наградата златен медал "Коркът Ата" на Къзълординския държавен университет "Коркът Ата".

Наградата е връчена от Ректорът на КГУ проф. д.и.н. К. А.Бисенов на заседание на Академичния съвет на Университета.

Comments are closed