ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Тържествено честване на 55 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯМБОЛ

И ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – 11 МАЙ  ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

На 10 май  2019 г. Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол отбеляза тържествено своя Патронен празник – 11 май Ден на Св. Св. Кирил и Методий, който премина под мотото „55 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯМБОЛ“. Гости на тържеството бяха: проф. дхн Веселина Гаджева – зам.-ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет – Стара Загора, г-н Христо Колев – зам.-областен управител на област Ямбол, г-жа Илиана Бицова – зам.-кмет на община Ямбол, проф. дтн Георги Тасев – Доктор хонорис кауза на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Стефан Рибарски  – Помощник ректор на Тракийски университет – Стара Загора, проф. д-р Мая Гълъбова – декан на Медицински факултет на ТрУ, проф. Веселин Видев – зам.-декан по научна и международна дейност на Стопански факултет на ТрУ, доц. д-р Нели Грозева – зам.-декан Учебна дейност на Аграрен факултет на ТрУ, д-р Таня Паскалева – зам.-директор на Филиал Хасково, ст. пр. Катя Моллова – зам.-директор на Медицински колеж, г-жа Емилия Кремъкова – директор на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – Ямбол, г-н Тодор Тодоров – директор на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" – Ямбол, г-жа Цветанка Николова – директор на Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм и представители на ПГ по ПСТТ "Никола Йонков Вапцаров", представители на Ямболска Търговско-промишлена палата и на фирмите SMC, НИК ЕЛЕКТРОНИКС, „Палфингер Продукционстехник България“, “Стефтастик“, “Галия – Галина Георгиева“. Поздравителни адреси и цветя постъпиха от: Ректора на ТрУ, Кмета на община Ямбол, Стопански факултет, Аграрен факултет, Медицински колеж, Филиал Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители при ТрУ, Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" – Ямбол, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Никола Йонков Вапцаров“ – Ямбол, фирма „Диагалпринт“.

Деканът на факултета  доц. д-р инж. Нели Георгиева направи кратка ретроспекция на 55 годишната история на факултета и настоящия му статут – институция, извършваща обучение на над 800 студента в 23 специалности, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в 4 акредитирани с висока оценка професионални направления, а от 2017 – обучение в 8 акредитирани докторски програми.  Слово пред аудиторията представи проф. д-р инж. Красимира Георгиева – дългогодишен Декан на ФТТ, която очерта мястото на факултета в картата на висшето образование в България и насоките в развитието му. От името на Ректора на Тракийски университет проф. двмн Иван Въшин, поздравителен адрес поднесе проф. дхн Веселина Гаджева. В приветствието си по случай Празника тя подчерта позицията, която заема университета сред висшите училища у нас. Поздравления по случай празника поднесоха г-н Христо Колев и г-жа Илиана Бицова, които отбелязаха значението на 11 май – Денят на Св. Св. Кирил и Методий и важността на факултета като висше училище с 55 годишна история в обществения живот на град Ямбол и пожелаха бъдещи успехи.

Под мотото на 55 години висше образование в Ямбол и 45 години висше образование в Стара Загора, деканът на Факултета доц. Нели Георгиева, откри Университетската научна конференция за студенти и млади учени с международно участие. Участниците в конференцията бяха поздравени от проф. дтн Георги Тасев, доц. д-р инж. Златинка Казлачева – зам.-председател на Съюза на учените – клон Ямбол и Росица Йорданова – председател на Студентски съвет при Факултет „Техника и технологии“.

След заседанията по секции, участниците се включиха активно в културната програма – посещение в Културно-информационен център „Безистен“ и в организирания от Студентски съвет при ФТТ Бал на младия учен.

По повод Празника на факултета бяха организирани редица мероприятия, състезания, изложби и конкурси, в които активно се включиха студентите от факултета, ученици от училища в гр. Ямбол, преподаватели и служители от факултета.

8.05.2019 г. 

  • Откриване на учебната година (трета подред) в Докторантското училище при факултета;
  • Откриване на музейна експозиция ”Компютърна техника и технически средства за обучение”;

9.05.2019 г.

  • Кръгла маса ”Иновации в земеделската техника” с участие на докторанти, студенти и ученици от Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев";
  • Популярна лектория ”Компютърни системи за управление” с участие на докторанти, студенти и ученици от Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – Ямбол;

10.05.2019 г.

  • Изложба-конкурс ”Празнична трапеза” с участие на студенти, ученици от Професионална гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм.

На 10.05.2018 проф. Гаджева, доц. Нели Георгиева и представители на фирми връчиха грамоти и награди за най-добре представилите участници и отбори:

Класиране

Проведено бе и състезание за Компютърни умения (ECDL сертификат). Класираните ще бъдат наградени след получаване на окончателните резултати от официалния представител за България на фондацията ECDL – Ирландия, сертифициращ орган на водещата международна програма за Компютърни умения.

ПРАЗНИКЪТ В МЕДИИТЕ:

Ямбол прес

Делник

Диана Кабел ТВ – 10.05.2019

Диана Кабел ТВ – Откриване на учебната година в Докторантското училище

Диана Кабел ТВ – Състезание футбол

Диана Кабел ТВ – Състезание по майсторско управление на автомобил за студенти

Ера ТВ – Състезание футбол

Comments are closed