Преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ на мобилност в University of Twente, Enschede, Netherlands

В рамките на мобилност по програма „Еразъм+“ преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ на 20.11.2018 представиха Тракийски университет – Стара Загора на традиционното изложение „Let's Go! Study Abroad Fair“ на  University of Twente в гр. Енсхеде, Холандия.

От 19.11 до 21.11.2018 в University of Twente (https://www.utwente.nl/en/) в гр. Енсхеде, Холандия за десети път се провежда Let's Go Fair Study Abroad Fair (https://www.utwente.nl/en/ces/letsgo/photos-lets-go-2018/). 

Целта на събитието е да представи факултетите и специалностите на университети от всички континенти и да се сподели опит между участниците в областта на програма „Еразъм+“, научно-изследователската и учебна дейност. Тази година участниците бяха над 40 и са представители на около 18 университета. На събитието бяха представени факултетите и специалностите на Тракийски университет от  Доц. д-р Веселина Недева и  д-р Златоели Дучева от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" на ФТТ.

Comments are closed