Научен семинар в Тракийски университет – 4 май 2018 г.

На 4 май 2018г. в конферентната зала на хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани се проведе  научен семинар на Тракийски университет на тема „Научната дейност в Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“.

Семинарът беше открит от Ректора на Университета проф. двмн Иван Въшин.

Пленарен доклад изнесе проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на МОН, който засегна важни въпроси, касаещи политиката на Министерството по отношение на научния рейтинг на научните организации и висшите учебни заведения, както и бъдещите програми за финансиране на науката в България. 

На семинара проф. дхн Веселина Гаджева, зам.-ректор НИМД, представи научноизследователската дейност на Тракийски университет за 2017 г., според националната критериална система за оценка.

На тържествена вечеря, в присъствието на зам.-кмета на гр. Стара Загора – г-жа Иванка Сотирова, представители на бизнеса и медиите, бяха връчени парични награди на учени с най-голям принос в публикационната активност на Тракийски университет. Сертификати получиха дарители на Тракийски университет и медии, отразяващи редовно актуалните събития в Тракийски университет.

Презентация на проф. В.Гаджева, зам.-ректор НИМД на Тракийски университет

Списък на преподавателите от Тракийски университет, получили награда за публикации през 2017 година в списания с Импакт фактор и индексирани в Web of Science. /Справката е изготвена към 20 април 2018 година/

Comments are closed