Проведе се първата некропсия на делфини в Тракийски университет – Стара Загора

На 5 юни в Тракийски университет – Стара Загора бе направена некропсия на 6 индивида от вида черноморски муткур (морска свиня). В изследването участие взеха и студенти по ветеринарна медицина, българско и чуждоезично обучение, обучаващи се във Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет. Целта на мероприятието е да бъде установена причината за повишената смъртност сред морските бозайници в Черно море през тази година.

https://greenbalkans.org/Provede-se-parvata-nekropsiya-na-delfini-v-Trakiyski-universitet-Stara-Zagora-1-7716

 

Comments are closed