Работно посещение на делегация от Латвия в Тракийски Университет

На 10.04.2018 в Тракийски Университет – Стара Загора на работно посещение бе делегация от представители на местните и регионалните власти от Земгале Планов Район (Латвия) – кметове, Председателя на Регионалния съвет за развитие, Директора на  Департамента за регионално развитие.

Основните теми, които представляваха интерес за гостите бяха възможностите за сътрудничество  с Тракийски университет в сферата на висшето образование и науката, както и  местните политики и мерки за насърчаване и подпомагане на сектора на МСП в област Стара Загора.

Comments are closed