Разпределение на кандидат-студентите за тест по биология 03.04.2021

Кандидат-студент Начален час на видеосрещатата за изпита  
17016 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17026 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17028 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17036 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17043 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17053 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17055 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17068 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17112 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17142 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17162 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17170 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17184 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17198 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17206 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17211 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17263 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17289 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17304 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17323 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17377 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17389 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17392 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17432 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17434 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17454 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17495 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17520 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17537 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17564 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17575 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17699 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17715 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17759 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17776 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17779 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17783 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17796 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17802 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17804 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17832 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17859 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
17882 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18554 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18565 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18573 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18605 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18619 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18623 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)
18624 09:30   часа Тест по биология    (03.04.2021)

Comments are closed