Резултати от предварителните тестове по биология, география, математика, икономика, общотехническа подготовка, общообразователна подготовка и изпит по социална медицина 14.04.2018 г.

Резултати от теста по биология

Резултати от теста по география

Резултати от теста по математика

Резултати от теста по икономика

Резултати от теста по общотехническа подготовка

Резултати от теста по общообразователна подготовка

Резултати от изпита по социална медицина

Comments are closed