Резултати от проведените изпити по биология и химия на 29 и 30 април 2023

Резултати от изпита по биология

Резултати от изпита по химия

Идентифициране на писмените работи

Оценките на писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка. След обявяване на резултатите от всеки конкурсен изпит, в тридневен срок /09, 10, 11 май 2023 г./ кандидатите могат лично и след представяне на лична карта, да идентифицират писмените си работи.

Comments are closed