Резултати от първо класиране

Резултати.

Срок за записване: 13 и 14 юли – от 8 до 16 часа, на 15 юли до 12 ч.
Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място!

Comments are closed