Семинар „Комуникация и наука в мрежовото общество“

На 10.06.2019г. в Заседателната зала на Тракийски университет бе проведен семинар на тема „Комуникация и наука в мрежовото общество“,  организиран от проект  К-ТРИО, в който Тракийският  Университет е партньор. Присъстващите на семинара докторанти, млади и утвърдени учени от всички факултети на университета бяха запознати с предизвикателствата на комуникацията в мрежовото общество. Съвременните подходи в научната комуникация за различни аудитории им бяха представени чрез интересен  лекторски подход, който включваше лекция и работилница за изграждане на презентационни умения и комуникиране на научни проекти, в която представителите на Тракийски университет активно участваха и представиха по забележителен начин своите креативни идеи.

 

Comments are closed