Семинар „НАУКА, БИЗНЕС, МЕДИИ – 2017“ – 11 май 2017

На 11 май  2017г. /четвъртъкот 10.00 часа  в конферентната зала на хотел «Армира» – Старозагорски мин. бани се проведе семинар „НАУКА, БИЗНЕС, МЕДИИ – 2017“, на който беше представена научноизследователската дейност на Тракийски университет  и връзката наука -образование -мобилност пред представители на академичната общност, бизнеса и медиите.

Тържествено от 19.00 часа бяха връчени награди на:

  • учени с най-голям принос в публикационната активност на Тракийски университет;
  • дарители на Тракийски университет;
  • медии, отразяващи редовно актуалните събития в Тракийски университет.

Беше отбелязана 15 годишнината  на научното списание TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES.

 Семенарът се проведе и във връзка с 30 години Програма Еразъм.

Програма на семенара

Списък на наградените

Презентация на проф. дхн Веселина Гаджева – зам.-ректор НМД на ТрУ 

Comments are closed