СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА“

        На 14.10.2020 г. от 13:00 ч. ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по проект № BG16RFOP001-3.003-0014-C01 “Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв., от които:

        Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00  лв.

        Национално съфинансиране: 450 000.00 лв.

        Съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347.22 лв.

        Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 год.

        На събитието ще присъстват членове на академичната общност и представители на централната и местна изпълнителна власт.

        Екипът за управление на проекта кани всички заинтересовани институции, организации, медии и граждани на официалното събитие, което ще се състои в Тракийски университет Стара Загора – източна страна.

Comments are closed