Стартира AgriEco проект

С 1-ви декември, 2019 се даде старт на проект Strategic partnership for AGRI-entrepreneurship and EcoInnovation – AgriEco, финансиран по програма ERASMUS+, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategic Partnerships for Higher Education (Key Action 203).

Координатор на AgriEco е Тракийски университет, представляван от Стопански факултет – катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”.

Съвместно с водещи университети и бизнес организации от България, Турция, Гърция, Сърбия и Казахстан, проектът има за цел да създаде интензивна програма за обучение по аграрно предприемачество и еко-иновации.

В рамките на тригодишния период на изпълнение на проекта се планират редица обучения, семинари и открити събития на международно ниво.

Comments are closed