Стартира K-TRIO 3 на Тракийски университет по H2020-MSCA-NIGHT-2018

Тракийски Университет е партньор в нов проект проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска Кюри на програма "Хоризонт 2020”- познат още като инициятивата „Нощ на учените”. Основната цел на двугодишния проект "Изследователи в триъгълника на знанието" (K-TRIO 3) H2020-MSCA-NIGHT-2018, е да привлече изследователи и техните постижения по-близо до обществото и по-специално младите хора.

Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на броя на изследователите и иноватори в Европа, като накара обществото и особено младите хора да осъзнаят отличните постижения в научните изследвания. През 2018 г. дейностите по проекта ще се съсредоточат върху приноса на научните изследвания и иновациите за запазване на културното наследство и насърчаване на културните и творческите индустрии и ключовата роля на изследователите в тези процеси. През 2019 г. акцентът ще бъде върху "Изследвания в областта на науката и технологиите", „Мрежово общество "- запознаване на хората с последните постижения в HPC, за изграждане на интернет на нещата, фабриките на Бъдещето и Smart Cities, както и да се възползвате напълно от изчисленията на BIG Data и Cloud.

Целевата аудитория на проекта включва три групи, със специфични дейности, предназначени за всяка група:

  • за деца и ученици: конкурси, практически експерименти, открити лаборатории, ръководени посещения
  • за родители, учители и общо общество: панаири за знания, изложби, дискусионни клубове и др.
  • за млади изследователи: тренировъчен митинг

Нощ на учените през 2018 ще се проведе на 28.09.2018г.

Очаквайте подробна информация за програмата и конкурсите свързани с проекта.

Comments are closed