Съобщение във връзка с отчетно-изборно Общо събрание на ТрУ

На 27.11.2019 г. ще се проведе ОС на Тракийски университет и избори за председател на ОС, ректор, Академичен съвет и Контролен съвет.

Във връзка с това, след 15.11.2019 кандидатите, подали заявления за участие в изборите за ректор, ще бъдат поканени на среща при председателя на ОС доц.д-р Димитър Петков, за изясняване на организационни въпроси по избора. Заявленията за участие в изборите за ректор могат да се подават в деловодството на ректорат до председателя на Общото събрание.

                                                                           Председател на ОС

Comments are closed