СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 15 май 2023 год. (понеделник) от 10.00 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет ще се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Избор на Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управление и контрол в Тракийски университет и Централна избирателна комисия.

  2. Избор на председател и зам.-председател на Общото събрание на Тракийски университет.

  3. Прекратяване мандата на ректора на Тракийски университет.

  4. Избор на ректор на Тракийски университет.

  5. Текущи.

 

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще се извърши от 9.30 до 10.00 часа в съответната секция.

Comments are closed