ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Управляващият орган (УО) инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ в рамките на ПО 1 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Повече информация: http://www.opic.bg/news/tematichni-sreshchi-s-potentsialni-kandidati-po-protsedurata-sbzdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-v-ramkite-na-op-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020

Comments are closed