Тракийският университет представи в Казанлък новите си специалности пред бизнеса и бъдещите студенти

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков , заедно с академичното ръководство представи в залата на община Казанлък новите 5 специалности, които ще бъдат разкрити през предстоящата учебна година, пред представители на розопроизводството и 12-класници.

                Две от специалностите са тясно свързани и в услуга на нуждите на бизнеса в Долината на розите- „Етерично-маслени култури“ и „Медицинска козметика“ и за да могат да излязат качествени специалисти доц. Ярков призова хората от бизнеса да отворят вратите си за студентите, за да могат да практикуват.

                Заместник- ректорът по учебната дейност доц. Нели Грозева направи кратка презентация на всички специалности и образователни степени , които могат да бъдат придобити в Тракийския университет, като обясни и с подробности как точно ще бъде развита специалността „ Етерично-маслени култури“ : „Тази специалност ще бъде съвместна с Института по розата и етерично-маслените култури, като първите две години обучението е в Аграрния факултет към ТрУ , където ще получат основни знания и умения по агрономство, а през следващите две години голяма част от дисциплините ще бъдат поети от специалистите от Института и лекциите и практиката  ще бъдат изнесени на негова територия, за да могат пълноценно  да използват специализираните  лаборатории и бази“.

                Заместник-директорът на Медицинския колеж Павлина Тенева представи широко възможностите за бъдеща реализация в професионален план на специалността „Медицинска козметика“ .

                По време на срещата бяха презентирани и специалностите „Местни финанси“ и „Информационни технологии в икономиката и управлението“ от декана на Стопанския факултет доц. Блага Стойкова.

                Кметът на община Казанлък Галина Стоянова , която беше проводник за организацията на срещата между бизнеса, науката и бъдещите студенти,  призова своите съграждани да се възползват от възможността да подкрепят младите кадри.

                Розопроизводителите в лицето на Росен Георгиев декларираха бъдеща подкрепа и помощ в обучението на агрономите, а изпълнителният директор  на „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия  и козметика“  Гергана Андреева приветства ръководството на Тракийския университет за добрите идеи : „Бизнесът изпитва глад за такива кадри и младите хора, които завършат тази специалност са добре дошли в компаниите, които са част от нашата организация.“

Comments are closed