Тракийски университет гр. Стара Загора набира оферти за изпълнение на дейности по научна задача от компонент 3 на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Тракийски университет гр. Стара Загора набира оферти за изпълнение на дейности по научна задача от компонент 3 на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Comments are closed