Тракийски университет избра своя нов ректор

На 27.11.2019 г. се проведе Общо събрание на Тракийски университет, на което за ректор за мандат 2019-2023 г. е избран доц. д-р Добри Ярков.

Comments are closed