Тракийски университет и SIMUL +

Възможностите и перспективите на сътрудничеството между Тракийски университет и ключови партньори от Германия – Министерството на регионалното развитие на област Саксония, Министерството на икономиката, заетостта и транспорта, Университета в Лайпциг – Клиника за говеда и свине, Техническият университет в Дрезден, Технически университет в Кемниц, Технически университет във Фрайберг – Академия за минно дело, Фраунхофер Институт, и Макс Планк Институт, бяха обсъдени и планирани на тридневна визита в Берлин, Лайпциг и Дрезден. В конкретика, бяха обсъдени и планирани ключови проекти, попадащи в приоритетите на SIMUL +, Хоризонт Европа и Еразъм +, както и екипите, които ще бъдат ангажирани с разработването им. Целите пред това ново международно партньорство е обмен на студенти, подкрепа на кариерното развитие на младите учени и докторанти, и развитие на научните изследвания в подкрепа на аграрния сектор и ветеринарната медицина, зеления преход и устойчивост на селските райони.

9 септември

Работна среща в Университета в Лайпциг – Клиника за говеда и свине

Участие в мероприятие “5 години SIMUL +”, среща с г-н Томас Шмидт – министър на регионалното развитие на област Саксония, представители от Министерството на икономиката, заетостта и транспорта, Университета в Лайпциг – Клиника за говеда и свине, Техническият университет в Дрезден, Технически университет в Кемниц, Технически университет във Фрайберг – Академия за минно дело, Фраунхофер Институт

10 септември

Фраунхофер Институт – Fraunhofer IWU и Fraunhofer IVI

Техническият университет в Дрезден

Макс Планк Институт

Comments are closed