ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА КУРС НА ТЕМА «ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ (МЯРКА 14)» .

Обучението е с общ хорариум 16 часа и такса за обучение 150 лв.

Завършилите курса получават Удостоверение за допълнителна квалификация „Хуманно отношение към селскостопанските животни (Мярка 14)“.

За справки: Тракийски университет, НЦПОК, Емил Митев, GSM 088 707 7890

Comments are closed