Тракийски университет организира курс „Разговорен английски език”

до 10.02.2020 – записване за курс „разговорен английски език“

Тракийски университет организира курс „Разговорен английски език”. Курсът е предназначен за академични преподаватели, докторанти, служители на ТрУ. Приемат се за обучение и външни лица. Занятията ще се провеждат извън работно време, два пъти седмично в периода 02.03. – 05.06.2020 г. Справки: Ректорат, Следдипломна квалификация, тел. 042/699 207, mkaraeneva@uni-sz.bg

Заявление

Comments are closed