ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО „В1“

Тракийски университет организира курс „Английски език – ниво В1” през зимния семестър на учебната 2019/2020  г.

Курсът е интензивен и е предназначен за академични преподаватели, докторанти, служители на ТрУ.Приемат се за обучение и външни лица.

Завършилите курса получават „Свидетелство за езикова квалификация“.

За информация и подаване на заявление за обучение: Ректорат, УО – Следдипломна квалификация, ст.209, тел. 042/699-207; mkaraeneva@uni-sz.bg

Файлове за изтегляне:

Заявление ниво В1

Comments are closed