ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДЪЛЖАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Допълнителен прием за специалности държавна поръчка

Допълнителен прием за специалности платено обучение

Телефони за кандидатстудентска информация: (042) 673 021, (042) 699 208, (042) 699 209, (042) 699 210, 0882552256, 0889559989

Comments are closed