Тракийски университет –Стара Загора отличен с плакет „Знак за качество“ и Сертификат за цялостно изпълнение на дейностите по програма „Еразъм+“, КД1 – сектор „Висше образование“.

Тракийски университет –Стара Загора получи специален плакет „Знак за качество“ и Сертификат за цялостно изпълнение на проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“. 

На 05.12.2017 г. в гр. София се състоя годишната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, организирана от Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).  Гост на конференцията беше проф. Иван Димов, Зам.-министър на образованието и науката. В приветственото си слово той подчерта значимата роля на програма „Еразъм“ за развитието на образователната политика в България и в ЕС, която тази година отбелязва своята 30-та годишнина. В презентацията си г-жа Татяна Калканова, Изпълнителен директор на ЦРЧР отбеляза възходящата тенденция за развитието на програмата в България, която от началото през 1999 г. до днес е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз.

На тържествената церемония г-жа Татяна Калканова връчи и специалните награди на отличените организации, участници в различните ключови дейности по програма „Еразъм+“.

Честито на всички преподаватели, студенти и експерти, допринесли за постигането на високите резултати с пожелание за нови успехи при реализирането на дейностите по програма „Еразъм+“ в Тракийски университет.

                    

 

Comments are closed