Тракийски университет – Стара Загора и датската компания VILOFOSS поставиха основите на бъдещо сътрудничество

        Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков проведе работна среща с регионалния мениджър на датската компания VILOFOSS Ларс Оле Мадсен.

        Компанията развива мащабна дейност в свиневъдството и фуражите в 12 европейски страни и в Китай.

        Целта на срещата беше бъдещо сътрудничество – студенти на Тракийски университет да провеждат практика и обучение във фирмата.

        Договорните отношения ще бъдат официализирани в края на месец юни и ще влязат в сила още в началото на тази учебна година, като идеята е първоначално споразумението да е за 2 години.

Comments are closed