УНИВЕРСИТЕТЪТ ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Изберете нивото, което ви е необходимо:

1.Интензивен курс Ниво "В1+" – съгласно европейската езикова рамка за хорариум 500 часа в рамките на шест месеца при групова форма на обучение.

Такса : За преподаватели, докторанти и служители на Тракийския Университет – 800 лв.;  За външни лица – 850 лв.

За работещи в Тракийския университет 50 % от таксата за обучение може да бъде поета от съответното структурно звено, по преценка на ръководството, а на докторантите изцяло. За всички тях, часовете за посещение на курса се считат за работно време. (Решение на АС, Протокол № 12/26.04.2017).

Обучението е планирано да започне през м. септември 2022 г. при формиране на група от минимум 12 участници.

2. Ниво "B2”, съгласно европейската езикова рамка с хорариум 120 часа, при групова форма на обучение.

Такса: За преподаватели, докторанти и служители на Тракийския Университет – 280 лв.; За външни лица – 330 лв.

Обучението е планирано да започне през м. септември 2022 г. и да се провежда извън работно време при формиране на група от минимум 12 участници.

 

За справки:

Марияна Банкова: тел. 042/699 224; 0887 900 490

mariyana.bankova@trakia-uni.bg;

Евелина Данчева: тел. 042/699 224; 0884 003 389

evelina.dancheva@trakia-uni.bg;

Comments are closed