Успешно премина втората изпитна сесия на английски език за чуждестранни студенти в ТрУ

        Успешно премина втората изпитна сесия на английски език за чуждестранни студенти, които се провеждат от Тракийски университет за специалностите медицина и ветеринарна медицина.

        Те бяха организирани онлайн в два дни – на 25- юни кандидатите се явиха на изпит по английски език, а на 26-ти на изпити по биология и химия на английски.

        Кандидат-студентите са от Великобритания, Финландия, Израел, Гърция, Германия, Ирландия, Испания, Италия и България.

        Част от тях са научили за Тракийски университет – Стара Загора от свои близки, които учат в ТрУ и са препоръчали висшето учебно заведение, а другите са се запознали с възможността в интернет-пространството.

        Сред кандидатите има и българи, които искат да изучават дисциплината на английски език заради бъдещи планове с реализация в чужбина, които налагат специализираната терминология да се познава добре на английски.

        Имаше и участници в изпита с двойно гражданство, като едното е българско.

        Интересът на явилите се на изпити е равен към медицината и ветеринарната медицина,

        Предстои още една изпитна сесия на английски език за чуждестранни студенти – в края на месец август.

        Всички, които преминат успешно изпитите, трябва да подадат и мотивационно писмо до Тракийски университет.

Comments are closed