Фермери от Азербайджан гостуваха на Тракийския университет

         Организирана група фермери от Азербайджан посетиха Тракийския университет като водещо учебно заведение в областта на аграрните науки. Целта на тяхната визита беше да се запознаят с постижения на университета в аграрния бизнес и да чуят мнението на преподавателите за проблемите на селското стопанство в България в светлината на членството й в ЕС.

         Визитата беше организирана от Мария Прохаска – директор на Центъра за икономическо развитие в София, който изпълнява съвместен проект с няколко организации в областта на селското стопанство от Азербайджан. Проектът се финансира от Делегацията на ЕС в Азербайджан и има за цел да подпомогне и насърчи малките и средните фермери да се развиват по-успешно и да реализират по-лесно продукцията си. Групата от 10 души фермери и 2 души организатори са на работно посещение в България от 9 до 15 май т.г. Те представляват пчеларството, животновъдството и растениевъдството. Предвидени са срещи с български институции, неправителствени организации и посещения на фермерски пазари и ферми с цел обмяна на опит и добри практики.

        Гостите се запознаха отблизо с дейността на университета, като най-голям интерес проявиха към Аграрния факултет. По тяхно желание беше организирана среща с деканското ръководство и преподаватели от катедрите Животновъдство, Растениевъдство и Пчеларство, която премина при голям интерес към научното мнение за редица проблеми в земеделието.

       Фермерите посетиха и Академичния технологичен комплекс на Тракийския университет, за да се запознаят отблизо с различните породи животни, които се отглеждат в университета.

 

 

Comments are closed