Честит празник на ветеринарномедицинския специалист – 14-ти декември

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ 

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ,

 

За мен е изключителна привилегия да Ви поздравя с празника на ветеринарномедицинския специалист 14 декември, не само като ректор на  университета, а и като Ваш колега. 

Професионалната компетентност на ветеринарномедицинския специалист е гаранция за опазване здравето на животните, а чрез това за производството на качествени и безопасни продукти за обществото ни.

Ценим високо дейността Ви за защита на територията на страната ни от епидемии и тяхното разпространение, както и помощта Ви към стопаните да отглеждат здрави и високопродуктивни животни.  Това са стратегически цели на европейската политика на РБългария. 

Пожелавам на ветеринарномедицинските специалисти, на преподавателите, студентите и служителите от Ветеринарномедицински факултет благополучие, лични и професионални успехи!

 

Честит професионален празник!

Доц. д-р Добри Ярков

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed