Честит празник на ветеринарномедицинския специалист – 14-ти декември

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ 

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ,

 

За мен е привилегия и чест да Ви поздравя с празника на ветеринарномедицинския специалист 14 декември, не само като ректор на  университета, а и като Ваш колега. 

Нашата професионална компетентност е гаранция за опазване здравето на животните, а чрез това и на хората, за производството на качествени и безопасни продукти, както и за успеха на стопаните, в усилията им да отглеждат здрави и високопродуктивни животни. 

Народът ни разчита на нас! Нека продължим съвместните ни усилия за европейско ниво на ветеринарномедицинската дейност в България.

Пожелавам на ветеринарномедицинските специалисти, на преподавателите, студентите и служителите от Ветеринарномедицински факултет енергия, благополучие, лични и професионални успехи!

 

Честит празник,  уважаеми колеги!

 

Проф. двмн Иван Въшин,

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed