ЮБИЛЕЙ НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Заместник ректорът на Тракийския университет проф. д-р Румен Бинев и Деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. д-р Тодор Стоянчев участваха в тържественото честване в Националния дворец на културата по повод 70 годишнината от обявяването на Лесотехническия университет за самостоятелно висше училище. Те поднесоха поздравителен адрес и подаръци от името на Ректора проф. д-р Добри Ярков и на академичния състав, като  пожелаха нови успехи на студентите и преподавателите и добро сътрудничество в областта на науката и практиката.

По време на тържеството, на Ректора на ЛТУ чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, бе връчен Почетен знак на Президента Румен Радев за значимия принос на висшето училище за формиране на научния и експертен потенциал в областите горско стопанство и промишленост, управление на природните ресурси, ветеринарна медицина, ландшафтна архитектура, агрономство, растителна защита и алтернативен туризъм, както и за изграждане на съвременния облик на образователната система на страната.

Честването завърши с тържествен концерт с участието на  „Тримата тенори“, Фолклорен ансамбъл „Нестини“ и трупа „Гайдари“ при Лесотехническия университет, студенти от Музикалната академия „проф. Панчо Владигеров“.

 

 

Comments are closed