11 май – Празник на Ветеринарномедицински факултет

Уважаеми преподаватели,

студенти и служители

от Ветеринарномедицински факултет Тракийски университет

За мен е привилегия и чест да Ви поздравя от мое име и от името на академичното ръководство на университета по случай

11 МАЙ – ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ И 95 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ!

Ветеринарномедицинският факултет чества заслужено своя празник.

95 години нашето общество гласува доверие на подготвените от Вас ветеринарни специалисти, които се грижат  за опазване здравето на животните и хората, за толкова важния контрол на храните и хранителните продукти.

Благодарим Ви за академизма, за любовта към науката, за многобройните подготвени специалисти, които със своите знания и умения допринасят за развитието на модерно и иновативно ветеринарномедицинско  образование.

Ветеринарномедицинският факултет има изключителен принос за националния и международен престиж на нашия университет, за утвърждаването му като съвременен образователен и научен център, за което искрено сме Ви признателни. Чрез Вашия упорит труд и висока компетентност, Факултетът получи Европейска акредитация и стана притегателно място за обучение не само на български, но и на много чуждестранни студенти.

Гордеем се с Вашите образователни и научни успехи.

Пожелавам на всички здраве, благоденствие и нови професионални постижения.

Честит празник – 95 години Ветеринарномедицински факултет!

Проф. двмн Иван Въшин,

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed