11 май – Празник на Ветеринарномедицински факултет

11 май – Празник на Ветеринарномедицински факултет

 

Уважаеми колеги преподаватели,

студенти и служители

на Ветеринарномедицински факултет в Тракийски университет,

 

За мен е чест да Ви поздравя по случай

11 МАЙ – ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

 

Горди сме с Вашите успехи. В резултат на упорити усилия и висока компетентност, факултетът ни е единствен в България с Европейска акредитация и стана още по-силно притегателно място за обучение за много български, и чуждестранни студенти.

Продължете да бъдете първи, да развивате моделно и иновативно ветеринарномедицинско образование и наука – приложими за бизнеса и практиката.

Оценяваме много високо приноса на Ветеринарномедицински факултет за националния и международен престиж на нашия университет, за утвърждаването му като образователен и научен център в страната и Европа.  

Днес имаме повод за радост, удовлетворение и тържество от постигнатите успехи! Споделя ги цялата университетска общност!

На всички преподаватели, студенти и служители желая оптимизъм, професионална амбиция и благоденствие!

                                                                                                                                                                    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                                                                                                                                                                    Проф. двмн Иван Въшин,

                                                                                                                                                                    Ректор на Тракийски университет

Comments are closed