11 май – Празник на Факултет „Техника и технологии“

Уважаеми преподаватели,

студенти и служители

от Факултет „Техника и технологии”  Ямбол

За мен е привилегия и чест да Ви поздравя от мое име и от името на академичното ръководство на Тракийски университет по случай  11 май -празник на Факултет „Техника и технологии“!

Академичната общност на Университета се гордее с успехите на Факултет „Техника и технологии”. Благодарим Ви за амбициите, за Вашата упорита работа, за усилията, които полагате, за да подготвите знаещи, компетентни специалисти за нашата икономика, както и за Вашата научна продукция, от която бизнесът черпи практически приложения.

Благодарим на всички за старанието, което полагате при утвърждаване авторитета на Факултета и на Тракийски университет като престижен научно образователен център

Днес всички Вие имате повод за радост, удовлетворение и тържество за постигнатите успехи! Щастливи сме да ги споделим с Вас!

Пожелавам на всички здраве, благоденствие и бъдещи образователни и научни постижения!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Проф. двмн Иван Въшин,

Ректор на Тракийски университет

Comments are closed